Lantbruk
 • Växtodling
  Gödsel, utsäde och frö
 • Spannmål
  Vi tar emot spannmål för vidare transport
 • Växtskydd
  Ogräs-, svamp- och insektsbekämpning
 • Foder
 • Sträckfilm/nät